A program távlati célja, hogy a zeneterápia hozzájáruljon növendékeink önállóságának növeléséhez, életminőségük javulásához, társadalmi integrációjuk növeléséhez és az önelfogadás hozzásegítéséhez.

Első sorban a növendékeink kommunikációjának eszköztárát, önismeretük, szociális készségeik, passzív és aktív szókincsük gesztusokkal való fejlesztését tűztük ki célul. A program bátorítja az önkifejezést, a spontán megnyilvánulásokat, a kommunikációs jelzések differenciálódását, a jelzések számának gyarapodását. A célok – akár a kiindulási alapok – egyéniek, egyéni fejlesztési tervben rögzítettek és mérhetők. Ehhez a zene az érzelmek azonosításával, átélésével, kifejezésével járulhat hozzá, de gyakorolhatók általa a szociális interakciók, dialógusok, az intonációs gyakorlatok segítenek a beszéd megértésében, és a kifejező intonáció gyakorlásában. A projekt a MOL Gyermekgyógyító program támogatásával valósulhat meg. Köszönjük a támogatást!

A program 2017/2018-as tanévben az ÚJ Európa Alapítvány 594.000 Ft-os  a 2018/2019-es tanében pedig 1.038.810 Ft-os támogatásával valósúlt meg.