Felhívás támogatásban való részvételre!

 

A Bliss Alapítvány nonprofit civil szervezet. Politikai, vallási érdekektől függetlenül, transzparens módon működik. Közhasznú szervezet, ezért a pénzbeli támogatások után adományozói társasági adókedvezményre jogosultak. A kapott adományokat súlyos mozgássérüléssel és a beszéd hiányával érintett gyermekek és fiatal felnőttek komplex fejlesztésére és foglalkoztatási lehetőségeinek kialakítására fordítjuk.

 

A szponzoráció céljai:

 1. Munkaerő stabilitása
 2. Eszközpark bővítése
 3. Udvar felújítása
 4. Külsö szigetelés, burkolat
 5. Épület energiahatékonyságának növelése

 

 • A szponzoráció kedvezményezettje: Bliss Alapítvány – Súlyosan mozgássérült, beszédképtelen tanulókat fejlesztő és oktató iskolát fenntartó transzparens, közhasznú civil szervezet
 • Szponzorációs célösszeg: 1.000.000 .- vagy 5.000.000,- vagy 10.000.000 .-Ft azaz egymillió vagy ötmillió vagy tízmillió forint
 • Szponzorációs időszak: 12 hónap, 2019. júniustól 2020. májusig
 • Szponzoráció mértéke: havi 100.000, 460.000 vagy 830.000 Ft, félévente 500.000 vagy 2.500.000 vagy 5.000.000 Ft.
 • Szponzoráció jellege: vissza nem térítendő pénzbeli adomány tartós támogatási szerződéssel. Az adomány összegének 40%-a a társasági adóalapot csökkenti.
 • Szponzoráció módja: havi, félévi törlesztés vagy évi egyösszegű kifizetés – banki átutalással
 • Elszámolás módja: szakmai és pénzügyi beszámolók, számlák
 • A szponzoráció célösszege a fent megjelölt, valamelyik cél teljesítését fedezi.

 

A Bliss Alapítvány által fenntartott Bóné András Kommunikációs és Fejlesztő Iskolába 18, önálló helyváltoztatásra, önellátásra nem képes, súlyosan mozgássérült és nem beszélő tanköteles korú gyermek és fiatal jár. Rajtuk kívül további öt ugyanilyen súlyosan sérült fiatal felnőtt vesz részt az Alapítvány munkarehabilitációs programjában. Ezeknek a gyermekeknek és fiataloknak az étkezésben, higiéniai tevékenységekben speciális segítségre van szükségük.

Az Iskola által kapott normatív támogatás a jogszabályoknak megfelelő, az emberi méltóság megőrzéséhez és alapfejlesztéshez minimálisan szükséges személyi állomány bérére is szűkösen nyújt fedezetet.  Havonta a normatív támogatáson túl 430.000 Ft-ot költ az Alapítvány az iskolai bérekre és járulékaira, ez évi 5.160.00 Ft-os hiányt jelent.

 

Szeretnénk a személyi állományunkat bővíteni (egy logopédus vagy gyógypedagógus évi bére közel 4.000.000 Ft, asszisztens 3.500.00 Ft-ot jelent éves szinten)),  a diákok által használt eszközöket felújítani, kiegészíteni (kb 3.000.000). Nélkülözhetetlen, hogy az udvar fel legyen újítva, kifestve (mázolás, festés, szigetelés, kövezés, betonozás és a játszótér felújítása közel 10.000.000 Ft).

 

Az Alapítvány költségvetésében igen magas a rezsi összege, különösképpen a fűtés számla. Külső szigeteléssel, korszerű, energiahatékony átalakítással ez a kiadás számottevően csökkenthető.

 

Az Alapítvány ezekben kér segítséget!

 

Köszönettel,

Bliss Alapítvány