A Bliss Alapítvány által kínált egyéni fejlesztések központjában a kommunikáció fejlesztése áll. A kommunikációs képességek fejlődésével a gyermekek és családjuk életminősége, közérzete javul. Az egyéni fejlesztések megkezdésének feltétele a Bliss Alapítvány által szervezett kommunikáció központú vizsgálatra való részvétel.

Az egyéni fejlesztés megvalósításának lépései:
•    minden gyermeknek saját, egyénre szabott terve van,
•    a megfogalmazott célok a gyermekkel foglalkozó minden szakember munkájára vonatkoznak
•    a program tartalmát a szülőkkel egyeztetjük, a perspektívát velük együtt állítjuk össze és rendszeresen konzultálunk velük az eredményekről, az otthoni teendőkről és az esetleges módosításokról.

A fejlesztési területek a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek nevelése-oktatása során nem választhatók el egymástól, azok komplexen, egymást áthatva érvényesülnek. A munka középpontjában nem az egyes fejlesztési területek állnak, hanem az a szemlélet, hogy önmagukat kifejezni, elfogadni, a világban tájékozódni, boldogulni képes gyermekeket, fiatalokat neveljünk.